IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná

07.04.2014 08:30:25
IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná

Učíme deti a žiakov denne používať množstvo noviniek z oblasti informačných a komunikačných technológii, zoznamujeme ich s novými aplikáciami, technickými vymoženosťami a funkcionalitami sociálnych sietí, ale málokedy však myslíme aj na druhú stranu veci. A keďže nové technológie nie sú len užitočné, ale nesprávnym používaní môžu skrývať mnoho ohrození - hlavne pre naše deti a ... čítať viac

Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!

07.04.2014 08:21:43
Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!

Už po druhý krát sa Mesto Žiar nad Hronom rozhodlo v rámci Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov na rok - 2013 zabezpečiť vzdelávanie všetkým pedagogickým zamestnancom v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tentokrát bolo vzdelávanie zamerané na oblasť: agresia a šikanovanie v školskej triede. ... čítať viac

Rodičom závislých poradia odborníci

24.06.2013 12:50:54
Rodičom závislých poradia odborníci

Protidrogový klub Menora vznikol vo februári tohto roku. Keďže postupne na stretnutia klubu začali chodiť aj rodičia a priatelia závislých detí a mladých ľudí, vznikla nová skupina aj pre nich.   Rodičia závislých sa budú môcť prostredníctvom protidrogového klubu pravidelne stretávať v Žiari nad Hronom. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v Mestskej ... čítať viac

Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít

06.02.2013 10:24:12
Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít

Vo štvrtok 31. januára realizovali sociálni pracovníci pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na prípravu preventívnych a osvetových aktivít v súvislosti so sociálno-patologickými javmi.   Stretnutia sa zúčastnili všetky zainteresované strany, s ktorými by chceli tieto aktivity realizovať. Išlo o príslušníkov štátnej, mestskej polície, sociálneho kurátora z ÚPSVaR, zamestnancov Mestského úradu - Odbor starostlivosti o obyvateľa, pracovníkov Špeciálnej ... čítať viac