IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná

IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná

Učíme deti a žiakov denne používať množstvo noviniek z oblasti informačných a komunikačných technológii, zoznamujeme ich s novými aplikáciami, technickými vymoženosťami a funkcionalitami sociálnych sietí, ale málokedy však myslíme aj na druhú stranu veci. A keďže nové technológie nie sú len užitočné, ale nesprávnym používaní môžu skrývať mnoho ohrození - hlavne pre naše deti a žiakov, rozhodlo sa mesto Žiar nad Hronom v rámci Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov na rok - 2013 zabezpečiť vzdelávanie v tejto oblasti všetkým pedagogickým zamestnancom v školách v meste Žiar nad Hronom prostredníctvom vzdelávacieho seminára: IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie, ktorý sa uskutočnil v divadelnej sále MsKC v Žiari nad Hronom v termíne: 09.05.2013 v čase: od 12.30 do 15.30. Po odbornej stránke zabezpečil vzdelávanie Ing. Jaroslav Oster, ktorý pôsobí v oblasti IT 18 rokov ako konzultant bezpečnosti IT v spoločnosti Info consult, s. r. o. Posledných 11 rokov pôsobí tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Podieľal sa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore.

 

Cieľom bolo oboznámiť pedagógov s touto oblasťou prostredníctvom jednoduchých a hlavne reálnych príkladov zo života bezpečnostného experta, demonštrovať aké záludné môžu byť mnohokrát informačné technológie a ako ľahko sa môžeme ich využívaním dostať do problémov. Podujatia sa zúčastnilo 132 účastníkom, medzi ktorými okrem pedagogických zamestnancov škôl v meste boli aj zástupkyne CPPPaP v Žiar nad Hronom. Obsah seminára bol vyčerpaný témami ako napríklad: Kybernetická/počítačová kriminalita-základné pojmy, legislatívny rámec, formy počítačovej kriminality-praktické prípady, základné riziká digitálneho sveta, sociálne siete a ich riziká, kyberšikana, ohováranie a vydieranie, sociálny hacking/manipulácia v digitálnom svete, podvody, ako sa nestať obeťou alebo páchateľom, praktické skúsenosti s prevenciou, lokálne prieskumy a ich použiteľnosť, školské aktivity, praktické skúsenosti na úrovni samosprávy. Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým, ktorým záleží na budúcnosti našich detí, a preto sa rozhodli zúčastniť tohto vzdelávania a samozrejme aj Ing. Jaroslavovi Osterovi za zaujímavé a pútavé odprednášanie danej vysoko aktuálnej problematiky.

 

 

Staršie články

07.04.2014 08:30:25 IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná
07.04.2014 08:21:43 Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!
24.06.2013 12:50:54 Rodičom závislých poradia odborníci
06.02.2013 10:24:12 Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít
11.01.2013 08:35:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
11.12.2012 07:37:02 OR PZ: Tvoja správna voľba
28.09.2012 14:14:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov
28.09.2012 13:50:55 Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode
31.07.2012 13:22:38 Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie
31.07.2012 09:31:43 Komunitná terénna a sociálna práca: Zbierka šatstva