Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie

Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie

Počas letných prázdnin prebieha v kancelárii sociálnych pracovníkov doučovanie pre deti, ktoré prepadajú z rôznych predmetov a budú absolvovať opravné komisionálne skúšky.

Fond sociálneho rozvoja - logoEurópsky sociálny fond - logoOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo

 

Takýchto žiakov sme oslovili a ponúkli možnosť chodiť k nám kde sa im venujeme a spoločne si prechádzame učivo. Chodia k nám aj deti, ktoré prišli z vlastnej iniciatívy a majú záujem zlepšiť svoje školské výsledky. Deti doučovanie navštevujú v priemere raz do týždňa cca na 2 hodiny. Niektoré chodia aj častejšie, čo záleží od množstva učiva a predmetov z ktorých majú skúšky.

 

 

Staršie články

07.04.2014 08:30:25 IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná
07.04.2014 08:21:43 Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!
24.06.2013 12:50:54 Rodičom závislých poradia odborníci
06.02.2013 10:24:12 Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít
11.01.2013 08:35:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
11.12.2012 07:37:02 OR PZ: Tvoja správna voľba
28.09.2012 14:14:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov
28.09.2012 13:50:55 Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode
31.07.2012 13:22:38 Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie
31.07.2012 09:31:43 Komunitná terénna a sociálna práca: Zbierka šatstva