Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode

Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode

Začiatkom septembra sme pre deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú voľnočasových aktivít v priestoroch kancelárie sociálnych pracovníkov a ich asistentov, pripravili aktivitu v prírode spojenú s opekaním rôznych lahôdok.

Fond sociálneho rozvoja - logoEurópsky sociálny fond - logoOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo

 

Deti mali možnosť zahrať sa, súťažiť, zaspievať si pri ohni, opiecť si rôzne pochutiny, uvoľniť sa a zažiť niečo nezvyčajné. Zameriavali sme sa predovšetkým na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorých cieľom bolo pôsobiť aj pozitívnym rozmerom. Išlo o deti, u ktorých vidíme snahu, či už v rámci voľnočasových aktivít, vzdelávania sa v školskom systéme, ale aj celkového životného napredovania. Dalo by sa povedať, že danú aktivitu sme si pripravili ako odmenu za ich úsilie a úprimnú snahu.

 

 

Staršie články

07.04.2014 08:30:25 IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná
07.04.2014 08:21:43 Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!
24.06.2013 12:50:54 Rodičom závislých poradia odborníci
06.02.2013 10:24:12 Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít
11.01.2013 08:35:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
11.12.2012 07:37:02 OR PZ: Tvoja správna voľba
28.09.2012 14:14:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov
28.09.2012 13:50:55 Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode
31.07.2012 13:22:38 Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie
31.07.2012 09:31:43 Komunitná terénna a sociálna práca: Zbierka šatstva