Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov

Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov

V piatok 21. septembra sa konala v priestoroch komunitného centra Nadácie škola dokorán prednáška na tému História Rómov. Prednáška bola určená pre žiakov II. stupňa zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom.

Fond sociálneho rozvoja - logoEurópsky sociálny fond - logoOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo

 

Lektorom bol Branislav Oláh, ktorý je asistent sociálneho pracovníka v Detve, ako aj žurnalista a novinár RNĽ (Romano nevo ľil - rómsky nový list), čo sú nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku. Na tejto prednáške sa žiaci mohli dozvedieť niečo o histórii Rómov vo svete a na Slovensku. Taktiež sa oboznámili so známymi osobnosťami, ktoré nemali, alebo nemajú problém s priznaním sa k rómskej národnosti. Lektor zaujímavo poukázal na úspechy týchto slávnych ľudí a zdôraznil účastníkom, aké je dôležité mať v živote ciele a vedieť čo chce človek dosiahnuť. Branislav Oláh mal túto prednášku skvele pripravenú a bola podaná veľmi zaujímavým spôsobom, ktorý deti bavil a nedával žiadny priestor na nudu.

 

 

Staršie články

07.04.2014 08:30:25 IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná
07.04.2014 08:21:43 Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!
24.06.2013 12:50:54 Rodičom závislých poradia odborníci
06.02.2013 10:24:12 Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít
11.01.2013 08:35:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
11.12.2012 07:37:02 OR PZ: Tvoja správna voľba
28.09.2012 14:14:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov
28.09.2012 13:50:55 Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode
31.07.2012 13:22:38 Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie
31.07.2012 09:31:43 Komunitná terénna a sociálna práca: Zbierka šatstva