Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú

Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú

V decembri 2012 zrealizovali sociálni pracovníci v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dve prednášky na Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom.

Fond sociálneho rozvoja - logoEurópsky sociálny fond - logoOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo

 

Išlo o prednášku na tému antikoncepcia. Prednáška bola určená pre žiakov druhého stupňa a realizovala sa zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Tu sa žiaci mohli dozvedieť o antikoncepčných metódach, o spoľahlivosti antikoncepcie, ako aj o rizikách užívania hormonálnej antikoncepcie. Druhá prednáška bola na tému zdravý životný štýl. Prednáška bola určená pre žiakov prvého stupňa, kde im bol premietnutý poučný film, po ktorom boli pre nich pripravené rôzne aktivity týkajúce sa témy. Cieľom tejto prednášky bolo naučiť deti ako predchádzať, alebo liečiť takzvané civilizačné choroby a ako je dôležité viesť zdravý životný štýl.

 

 

Staršie články

07.04.2014 08:30:25 IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná
07.04.2014 08:21:43 Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!
24.06.2013 12:50:54 Rodičom závislých poradia odborníci
06.02.2013 10:24:12 Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít
11.01.2013 08:35:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
11.12.2012 07:37:02 OR PZ: Tvoja správna voľba
28.09.2012 14:14:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov
28.09.2012 13:50:55 Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode
31.07.2012 13:22:38 Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie
31.07.2012 09:31:43 Komunitná terénna a sociálna práca: Zbierka šatstva