Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít

Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít

Vo štvrtok 31. januára realizovali sociálni pracovníci pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na prípravu preventívnych a osvetových aktivít v súvislosti so sociálno-patologickými javmi.

Fond sociálneho rozvoja - logoEurópsky sociálny fond - logoOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo

 

Stretnutia sa zúčastnili všetky zainteresované strany, s ktorými by chceli tieto aktivity realizovať. Išlo o príslušníkov štátnej, mestskej polície, sociálneho kurátora z ÚPSVaR, zamestnancov Mestského úradu - Odbor starostlivosti o obyvateľa, pracovníkov Špeciálnej základnej školy, člena svojpomocnej skupiny a terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov ako organizátorov stretnutia. V rámci stretnutia si dohodli intenzívnejšiu spoluprácu, ako aj kroky a postupy, ktorými budú sledovať spoločný cieľ - pokúsiť sa eliminovať alebo aspoň z časti odstrániť viaceré sociálno-patologické javy, ktorými sú ohrozené nielen deti, ale aj ich rodičia a predísť tak ich prípadnému nežiadúcemu nárastu.

 

 

Staršie články

07.04.2014 08:30:25 IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná
07.04.2014 08:21:43 Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!
24.06.2013 12:50:54 Rodičom závislých poradia odborníci
06.02.2013 10:24:12 Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít
11.01.2013 08:35:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
11.12.2012 07:37:02 OR PZ: Tvoja správna voľba
28.09.2012 14:14:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov
28.09.2012 13:50:55 Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode
31.07.2012 13:22:38 Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie
31.07.2012 09:31:43 Komunitná terénna a sociálna práca: Zbierka šatstva