OR PZ: Tvoja správna voľba

OR PZ: Tvoja správna voľba

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizovalo preventívny projekt zameraný na prevenciu závislostí. V rámci programu Európskej komisie Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti bol schválený projekt s názvom Tvoja správna voľba, ktorý predložil v rámci výzvy odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

 

Cieľmi projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. „Projekt je určený pre deti vo veku od 9 do 10 rokov, s využitím inovatívnych prístupov práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne," povedala kpt. Mgr. Jana Šmodrková a dodala: „Interaktívna výstava bola tiež realizovaný v meste Žiar nad Hronom v priestoroch Centra voľného času v dňoch od 5. do 9. novembra. Do projektu za zapojilo sedem základných škôl a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom zabezpečovalo aktivity v rámci interaktívnej výstavy pre 348 žiakov 3. a 4. ročníkov." Ako ďalej Jana Šmondrková uviedla, zo strany zúčastnených žiakov sa stretli s veľmi pozitívnou spätnou väzbou a verí, že každý si z výstavy odniesol veľa poznatkov.


Poďakovanie za spoluprácu patrí riaditeľke Centra voľného času v Žiari nad Hronom, Helene Gáfrikovej, Anne Kubíkovej a Mirke Malatincovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom za lektorskú činnosť, ako aj študentom stredných škôl Dominike Štompfovej, Laure Kolesárovej, Lukášovi Tóthovi, Karolovi Haschovi a Kristianovi Sukopovi, riaditeľom stredných škôl - SOŠ drevárska Zvolen, Súkromná SOŠ technická Žiar nad Hronom, Gymnázium M. Rúfusa Žiar nad Hronom a SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom.

 

 

Staršie články

07.04.2014 08:30:25 IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencie - prevencia nie je mestu ľahostajná
07.04.2014 08:21:43 Seminár: Agresia a šikanovanie v školskej triede, a čo s ňou?!
24.06.2013 12:50:54 Rodičom závislých poradia odborníci
06.02.2013 10:24:12 Komunitná terénna a sociálna práca: Príprava preventívnych aktivít
11.01.2013 08:35:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednášky sociálnych pracovníkov pokračujú
11.12.2012 07:37:02 OR PZ: Tvoja správna voľba
28.09.2012 14:14:10 Komunitná terénna a sociálna práca: Prednáška o histórii Rómov
28.09.2012 13:50:55 Komunitná terénna a sociálna práca: Opekanie v prírode
31.07.2012 13:22:38 Komunitná terénna a sociálna práca: Doučovanie
31.07.2012 09:31:43 Komunitná terénna a sociálna práca: Zbierka šatstva