Alkohol

 

K zneužívaniu alkoholu sme čoraz tolerantnejší. Jeho konzumovanie podporuje i kultúrna tradícia našej spoločnosti a v našich podmienkach je drogou číslo jeden. Alkohol je najrozšírenejšou drogou i medzi deťmi a mládežou.

Vo väčšine rodín sa bez neho nezaobíde ani jedna slávnostnejšia príležitosť. Popíjajúci dospelí tak dávajú svojim deťom zlý príklad. Aj keď je predaj alkoholu na Slovensku dovolený len osobám starším ako 18 rokov, často sa stáva, že rodičia doma nalejú za pohárik alkoholu ešte pomerne malým deťom.

Predpokladá sa, že dieťa, ktoré už má skúsenosti napr. s alkoholom alebo tabakom, skôr siahne po tvrdších drogách ako dieťa, ktoré nikdy nepilo či nefajčilo. Tínedžeri často pijú hlavne preto, aby sa stali súčasťou partie, do ktorej sa túžia dostať, aby nestáli mimo nej. V rámci experimentu s alkoholom skúšajú následne i iné drogy.

Výskumy dokázali, že mladý človek reaguje v stave opitosti agresívnejšie než dospelí. Opitý tínedžer sa púšťa aj do riskantnejších kúskov, na ktoré by sa v triezvom stave neodvážil. Spomalené reflexy zvyšujú riziko zranenia či smrti, a tak sa neraz „skúška odvahy" môže skončiť aj s trvalými následkami na zdraví.

 

 

Chceš tak skončiť aj ty?!

 

 

Alkohol je legalizovaná droga, ktorej dolhodobé užívanie spôsobuje:

  • poškodenie väčšiny vnútorných orgánov (srdce, cievy, pečeň, obličky, nervy),
  • znížene odolnosti organizmu voči nákazám,
  • zníženie výkonnosti,
  • poruchy pamäte
  • spomalenie reflexov.

 


Alkohol nepotrebuje dílerov, rodičia ho ponúkajú deťom sami...

 

 

Výskumy ukazujú, že viac ako 60 % detí prišlo do kontaktu s alkoholom na rodinnej alebo silvestrovskej oslave, pričom vek, kedy sa s ním prvýkrát stretli, sa neustále znižuje.

Už deťom od 5-7 rokov rodičia ponúknu pohár s alkoholom, neuvedomujúc si, že im tak otvárajú bránu do sveta drog. Pre tieto deti bude v budúcnosti odmietnutie alkoholu ťažšie.


Rodičia často podceňujú nebezpečenstvo, ktoré pre ich deti predstavuje alkohol, a neuvedomujú si, že práve v tomto veku sa utvárajú základy pre životný štýl a vzniká predpoklad pre závislosť na alkohole a iných drogách. Svojím konaním ovplyvňujú vo veľkej miere aj správanie svojich detí. Ako model správania fungujú stále, nielen vtedy, keď sú pre (nielen) svoje deti kladným príkladom a vzorom. Prejavy rizikového a problémového správania detí vo veľkej miere ovplyvňuje nielen rodinné prostredie, ale i postoje a názory ich rodičov.Ponúknutím alkoholického nápoja svojmu dieťaťu prekračujeme hranice zákona!

 

 

Následky nadmerného požitia alkoholu:

 

  • porucha pohybovej koordinácie, problémy s kontrolou rovnováhy, eufória a znížený úsudok,
  • zhoršenie efektívnosti pohybov, zníženie reflexov, zvýšené vzrušenie a výrečnosť, zníženie sebakontroly, nesprávny odhad vlastných schopností vedúci k chybnému hodnoteniu situácie,
  • problémy slovne sa vyjadrovať, výrazná porucha hybnosti a chôdze, spavosť, porucha sebakontroly.
  • pokles krvného tlaku a telesnej teploty, zhoršenie reflexov a závažná porucha vedomia, ktorá môže vyústiť do kómy,
  • hlboká kóma, zúženie ciev, dychové centrum paralyzované alkoholom - životohrozujúci stav.

 

 

 

Zdroj: OR PZ, internet

 

 

Súvisiace stránky: