Iné drogy

Závislosť je psychická porucha, ktorá je charakterizovaná silnou až nutkavou túžbou po psychoaktívnej látke.

Psychoaktívna látka je látka, ktorá spôsobuje prechodné zmeny duševného prežívania, ktoré sa väčšinou pociťujú ako príjemné. Pri opakovanom užívaní sa postupne sformuje závislosť. Medzi drogy patria i alkohol a fajčenie.

Mladý organizmus je zvlášť citlivý na alkohol a iné drogy, ktoré môžu predovšetkým v mozgu spôsobiť nevyliečiteľné zmeny.

 

 

Ten, kto drogy neberie, mal by byť na seba hrdý.

 

 

Chceš iba skúsiť? Všetci, ktorí sú závislí, to skúsili „iba raz". Nikto neveril, že skončí ako narkoman. Tisíce mladých ľudí musia mať dávku denne, neraz nielen jednu. Ich svet sa zúžil len na dávku a na spôsob, ako ju získať. Mesačne na drogy minú stovky eur. Postupne strácajú zdravie, priateľov, školu, zamestnanie, rodinu, radosť i zmysel života.

 


Prvá dávka môže byť zdarma, ďalšie ti zoberú všetko.

 

 

Nenahováraj si, že toto sa mi nemôže stať, pretože nikto nie je imúnny. Voči drogám neexistuje očkovacia látka. Nauč sa povedať NIE, NECHCEM! Odolaj nátlaku i lákavej ponuke. Prvá dávka môže byť zdarma, ďalšie ti zoberú všetko.

Naopak, treba žiť zdravo - nájsť si pravidelné činnosti, zdravo sa stravovať, športovať, nepohybovať sa v uzavretých priestoroch, kde sa fajčí.

Dôležité je predchádzať nude a nečinnosti. Nesprávne strávený voľný čas a zvedavosť podporujú túžbu skúsiť niečo nové, nepovolené, riskantné. Rozvoj závislostí umožňujú napríklad slabá vôľa a sklon k rizikovému správaniu. Závislosť nepoškodzuje len organizmus - telo a mozog, ale zo slobodného človeka robí závislého, neslobodného.

Jedna dávka drogy môže spustiť celý reťazec správania sa a zmien, ktoré vedú k závislosti.

Zo spôsobov užívania je najnebezpečnejší injekčný spôsob užívania. Pri ňom sa droga dostane rýchlo do mozgu, a tým sa zvyšuje riziko nákazy infekčnými ochoreniami.

 

 

Príznaky užívania drog:

 

 • výrazne znížené sústredenie,
 • dezorientácia, nesúvislé rozprávanie,
 • neodôvodnený smiech,
 • únava, ospanlivý výzor,
 • zanedbávanie osobnej hygieny,
 • zmena v obliekaní (dlhé rukávy - injekčné užívanie drogy), „lajdácky" výzor,
 • častejšie zranenia, menší fyzický výkon,
 • zmeny hmotnosti - priberanie pri užívaní marihuane, extrémny úbytok pri závislosti na heroíne,
 • oči podliate krvou, opuchnuté a podráždené (pri fetovaní a fajčení), rozšírené alebo zúžené zreničky,
 • chronický kašeľ a nádcha (pri fajčení),
 • suché ústa, časté olizovanie pier, kazenie zubov (pri heroíne),
 • zmeny na pokožke (škvrny, vyrážky, modriny), potenie, svrbenie (pri heroíne),
 • zvláštne pachy - sladká vôňa na šatách (marihuana, hašiš), zápach lepidla alebo rozpúšťadla (pri fetovaní).

 

 

Drogová závislosť je choroba, ktorú je potrebné liečiť a dlhodobo odstraňovať jej následky.

 

 

 

 

Zdroj: CPPPaP, RÚVZ, internet

 

 

 

 

Súvisiace stránky:

 

 

 

 

Kontakty:

 

 • Linka detskej istoty: 116 111
 • Bezplatná internetová poradňa: idz@drogy.sk
 • Centrum pre liečbu dorgových závislostí Banská Bystrica: 048/414 73 02
 • Centrum pre liečbu dorgových závislostí Predná Hora: 058/486 61 03, 486 61 56
 • Centrum pre liečbu dorgových závislostí Bratislava: 02/5341 74 67
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žiar nad Hronom: 043/673 22 80, 673 27 50