Iné závislosti

 

Manipulácia (z latinských výrazov ruka a uchopiť) je v sociálnej psychológii a sociológii termín označujúci snahu ovládať myslenie druhej osoby alebo viacerých osôb. Manipulátor sa snaží vnútiť "cieľovej" osobe myšlienky, názory či konania, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala, a získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.V bežnom živote sa stretávame vo veľkej väčšine s nevedomými manipuláciami. Tvoria obranné reakcie, ku ktorým sa manipulátor uchyľuje, keď bráni pre neho dôležité hodnoty (najčastejšie vo vzťahu, v ktorom sa cíti ohrozený).

Sú však aj iné, premyslené formy manipulovania, ktoré môžu prebiehať plánovane a vedome a aj na spoločenskej úrovni.  Často sa pri nich využívajú mediálne manipulačné metódy. N iektorí manipulátori používajú obzvlášť nemorálne a neetické metódy, ich konanie odborníci považujú za psychické týranie.

Manipulácia sa využíva ako zbraň a môže sa javiť ako užitočná. Pre všetkých zúčastnených môže byť aj nebezpečná. Rovnako sa používa aj v biznise (môže byť vnímaná ako určitá forma vojny, v ktorej sa manipulácie týkajú zákazníkov i protivníkov v konkurenčnom boji). Manipulatívne metódy sú založené vždy na eticky neprípustných formách správania sa.Medzi manipulačné techniky patria:

 

  • využívanie ľudí ako nástrojov bez vlastnej vôle,
  • nerešpektovanie a obchádzanie slobodnej vôle iných,
  • podporovanie agresivity.
  • využívanie dôverčivosti,
  • radosť z utrpenia iných,
  • zákerné konanie,
  • klamstvo,
  • prijatie možnej trestnosti jednania,
  • zneužitie dôvery,
  • predstieranie náklonnosti.

 

Manipulácia je veľmi silný stresujúci faktor, obzvlášť, ak ide o dlhodobý pobyt v blízkosti manipulátora.


K častým príkladom manipulácie ľudskej mysle môžeme jednoznačne zaradiť i sekty.

 

 

Zdroj: internet