Partnerské organizácie

 


Mesto Žiar nad Hronom - logo
Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Giláňová, tel.: 045/678 71 48, e-mail: adriana.gilanova@ziar.sk

 

 

 


MSP - logo

 


Mestská polícia
, Ul. Š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom, tel.: 045/678 71 70, 159
Kontaktná osoba: Bc. Jozef Kováč,
tel.: 045/678 71 70, 159, e-mail: jozef.kovac@ziar.sk

 

 

 


OR PZ - logo


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR
, Ul. M. Chrásteka 123, Žiar nad Hronom,
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Šmondrková,
tel.: 0961 641 111, 045/678 20 61, e-mail: jana.smondrkova@minv.sk
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencieCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
,
Nám. Matice slov. 8
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Salayová,
tel.: 045/673 27 50, e-mail: pppzh@stonline.skRegionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom


Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Žiar nad Hronom
,
Ul. Sládkovičova 484/9, Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: MUDr. Zina Košťanová, tel.: 045/678 20 61, e-mail: kostanova@ruvzzh.sk

 


Pohronské osvetové stredisko - logo

 

Pohronské osvetové stredisko, Ul. duk. hrdinov 21, Žiar nad Hronom
www.osvetaziar.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Žňavová,
tel.: 0908 934 403, e-mail: riaditelka@osvetaziar.sk

OZ Mosty
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Kristová, e-mail: kristova.lubica@zoznam.sk

 


Centrum voľného času Žiar nad Hronom
Centru
m voľného času (CVČ), M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

http://www.cvczh.edu.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Gáfriková,
tel.: 045/673 33 48, e-mail: hgafrikova@zoznam.sk

 


 

 

 

 

 

Na stiahnutie:

 

 

 

 

Žiar nad Hronom - Mesto prevencie 2010: logo RGB

 

Žiar nad Hronom - Mesto prevencie 2010

- logo RGB (elektronické použitie)

 

 

 

 

 

Žiar nad Hronom - Mesto prevencie 2010  - logo RGB (pre tlač)

Žiar nad Hronom - Mesto prevencie 2010

- logo CMYK (pre tlač)