Prchavé látky

 

Najčastejše zneužívané prchavé látky:

 

 • lepidlá na báze rozpoúšťadiel,
 • spreje,
 • farby a riedidlá, 
 • bután (náplň do zapaľovačov),
 • čistiace prostriedky,
 • korekčná tekutina,
 • benzín. 

   

  Pri užívaní týchto látok organizmus nesignalizuje nebezpečenstvo smrteľnej otravy!
  Príznaky:

   

  • oči podliate krvou, opuchnuté a podráždené,
  • rozšírené alebo zúžené zreničky. 
  • zápach chemikálií na šatách a z úst, 
  • veľké výkyvy nálady, 
  • vyrážky okolo nosa a úst, strata chuti do jedla, 
  • pretvrávajúce bolesti hlavy, bolesti v krku, časté nádchy, "opité správanie",
  • poruchy vnímania, 
  • halucinácie, 
  • nezreteľná výslovnosť, 
  • nezmyselný smiech, 
  • zatajovanie aktivít vo voľnom čase.

    

    

    

    

    

    

   Zdroj: CPPPaP, internet