Sekty

 

Manipulácia (z latinských výrazov ruka a uchopiť) je termín označujúci snahu ovládať myslenie druhej osoby alebo viacerých osôb. Manipulátor sa snaží premyslene vnútiť "cieľovej" osobe myšlienky, názory či konania, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala, a získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.


K častým príkladom manipulácie ľudskej mysle môžeme jednoznačne zaradiť i sekty. Pojem sekta nie je ľahké definovať. Obvykle sa chápe ako určitý smer, hnutie, ktorý sa odtrhlo napr. od náboženstva., v súčasnosti všaj predstavuje zmiešanie prvkov viacerých náboženstiev a skôr opačný smer - vytváranie spolkov - a nie odštepovanie sa od existujúcich náboženstiev. Sekty sa zameriavajú prevažne na ľudí, ktorí prežívajú krízové obdobie alebo sa snažia nájsť zmysel svojho života či reagujú emocionálne na vonkajšie vplyvy. Takíto ľudia vyhľadávajú alternatívne spôsoby riešenia svojich problémov - často sú preto terčom "náborov" do sekty vysokoškoláci počas skúškového obdobia. 

"Princípy", na ktorých je "filozofia" sekty založená, sú nemenné, nepodliehajú skúmaniu ani diskusii. Väčšinou predstavujú dookola opakované frázy na v podstate jednoduché otázky o podstate učenia.  K  presviedčaniu o vstupe do sekty prispieva vodca sekty i zmanipulované postoje jedincov. Tí chcú niekoho získať, aby mali zásluhy v hierarchii sekty i pre svoju satisfakciu - tým si podvedome potvrdia, že i iní ľudia vidia, že toto učenie je jediné správne - a v schátranom živote hľadajú útechu spolupatričnosti či potrebu byť začlenený v silnej skupine.Ako pomôcť?

Najdôležitejšie je pomôcť človeku vrátiť sa do stavu „pred". Treba apelovať na jeho staré záujmy, priateľov.

Človek musí opäť v niečom nájsť zmysel života a zaplniť prázdno vo svojom vnútri, ktoré mu po opustení skupiny ostalo. V opačnom prípade hrozí, že upadne do inej závislosti. S (bývalým) členom sekty by sme sa mali pokúsiť udržiavať pravidelný kontakt cez e-mail alebo telefón; pri každej príležitosti mu treba vyjadriť úprimnú lásku, viesť si denník komentárov, postojov a udalostí spojených s jeho životom v tejto skupine, vždy, keď sa vráti domov, privítať ho bez ohľadu na to, čo povie, odkladať si kópie listov, ktoré ste mu napísali, ako i jeho listy, zaznamenať si všetky mená, adresy a telefónne čísla ľudí spojených so skupinou, ovládať sa, ak má člen urážajúce poznámky, prečítať si všetky odporučené knihy o nebezpečných spoločenstvách a psychickej manipulácii, vyhľadať pomoc a informácie v organizáciách špecializujúcich sa na prácu s nimi.

Nemali by sme napríklad hovoriť: „si v sektárskej skupine", „máš vymytý mozog". Nemali by sme dotyčnému dávať peniaze ani obviňovať seba a rodinu. Stáva sa to každoročne mnohým rodinám. Nemožno si znepriateliť obeť sekty vysmievaním sa jeho presvedčeniam, odsudzovaním, vysmievaním sa vodcovi sekty. 

 

 

 

Zdroj: internet

 

 

Súvisiace články: