Šikanovanie

Šikanovanie znamená zaobchádzať hrubo a surovo najmä so slabšími a zraniteľnejšími, ktorí sa nedokážu, nevedia, nemôžu alebo nechcú adekvátne brániť. Šikanovaním v škole môžeme označiť opakované úmyselné ohrozovanie alebo zastrašovanie - psychické či fyzické násilie, ktoré pácha jeden agresor alebo skupina na dieťati, ktoré sa z akýchkoľvek príčin nevie brániť.


Šikanovanie je aj to,

 

 • keď ťa opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa ti,
 • keď ťa spolužiak núti zotrieť tabuľu a vyhráža sa ti, že keď to neurobíš, roztrhá ti zošit, vysype ti veci z tašky a pod.,
 • keď sa ti spolužiaci vysmievajú za to, ako sa obliekaš, za to, že sa dobre učíš, že počúvaš učiteľov,
 • keď ťa spolužiak núti, aby si mu dal svoju desiatu, peniaze alebo iné veci,
 • keď ťa nútia odísť z vyučovacej hodiny.


Netráp sa sám a vyhľadaj pomoc!


Si šikanovaný a nevieš, čo ďalej?

 

  • nehanbi sa, že si sa stal obeťou šikanovania, 
  • nečakaj, že šikanovanie prestane,
  • neboj sa vyhľadať pomoc u ľudí, ktorým dôveruješ.

    


   Nikto nemá právo ubližovať ti!

    

   Šikanovanie je špecifický problém, ktorý sa odohráva väčšinou v kolektíve rovesníkov ako sú škola, záujmové krúžky, tábory, výchovné zariadenia... Medzi šikanovanie patrí napríklad i to, keď dieťa opakovane urážlivo prezývajú, keď sa mu vysmievajú za oblečenie, rodinné zázemie, za dobré učenie, slušnosť, nútia ho do niečoho, čo nechce urobiť alebo mu to je nepríjemné pod hrozbou výhražok, ubližujú mu, odstrkujú ho, schovávajú alebo mu berú osobné veci (peniaze, desiata); nemusí ísť nevyhnutne o použitie sily, fyzické násilie a bitie, ale môže mať slovnú formu alebo formu citového šikanovania (vydieranie).


   Rady rodičom detí, ktoré sú šikanované

   Určité príznaky a prejavy správania dieťaťa môžu naznačiť, že dieťa je šikanované.


   Príznaky správania šikanovaného dieťaťa:

    

   • dieťa sa bojí ísť do školy,
   • nechce ísť do školy,
   • prosí Vás, aby ste ho do školy odviezli autom,
   • zmení svoju pravidelnú cestu do školy,
   • začne dosahovať horšie výsledky v škole, v športe,
   • stále prichádza domov so zničenými šatami alebo knihami a učebnými pomôckami,
   • prichádza domov neprimerane hladné,
   • je skľúčené, prestáva jesť,
   • zaspáva s plačom,
   • má nevysvetliteľné modriny a škriabance,
   • neustále stráca svoje vreckové,
   • odmieta povedať, čo sa mu stalo,
   • pokúsi sa o samovraždu.

     

     

    Ak sa u Vášho dieťaťa vyskytnú niektoré z týchto prejavov správania, porozprávajte sa s ním. Pokiaľ budete mať po rozhovore podozrenie, že Vaše dieťa sa takto správa preto, lebo je šikanované, obráťte sa o pomoc na riaditeľstvo školy, rodičov agresora, prípadne na políciu a psychológa.

     

     

    Zdroj: OR PZ, internet

     

     

    Súvisiace stránky a články: